Różnice między farbami wewnętrznymi, a zewnętrznymi

Różnice między farbami wewnętrznymi, a zewnętrznymi

Brak pewnych specyficznych dodatków powoduje, że farby do wnętrz nie są najlepszym wyborem do stosowania na powierzchniach zewnętrznych i na odwrót. Różnice zaczynają się pojawiać, gdy spojrzymy na trzy podstawowe składniki farby: pigment, spoiwa i płyny. Zacznijmy od pigmentów, który zapełniają puszki farby przeróżnymi kolorami.

Rola pigmentów
Farby do wnętrz mogą zawierać pigmenty organiczne, a pewne typy pigmentów organicznych są znane z tego, że znacznie szybciej blakną i zanikają, jeśli są stosowane na zewnętrznych powierzchniach. Producenci farb zewnętrznych unikają tych pigmentów, zwiększając tym samym trwałość farby. Dzięki temu ścian zewnętrznych nie musimy malować, co dwa-trzy lata. Okres między remontami elewacji znacznie się wydłuża.

Różnice w stosowanych spoiwach
Dodatki nazywane spoiwami są używane do wiązania pigmentu, jak również zapewniają przyczepność do malowanej powierzchni. Ponieważ farby zewnętrzne wymagają większej pomocy w przeciwdziałaniu negatywnym wpływom środowiska oraz warunków atmosferycznych, spoiwa w nich stosowane zapobiegają pewnym problemom związanym z integralnością takim, jak pękanie i kredowanie. Pozwalają również na zwiększoną kontrolę wilgotności. Spoiwa do farb wewnętrznych mogą zamiast tego zapewniać lepszą odporność na ścieranie, co niekoniecznie jest bardzo potrzebne w przypadku farb zewnętrznych.

A co z płynami?
Farby wewnętrzne i zewnętrzne różnią się również w zależności od rodzaju używanych płynów. Farby do wnętrz – w szczególności farby na bazie wody, w tym farby lateksowe – są zaprojektowane tak, aby zawierały najniższy poziom lotnych związków organicznych. Lotne związki organiczne są stosowane, jako rozpuszczalniki w ciekłym składniku farby i odparowują w temperaturze pokojowej. Niestety LZO wiążą się z krótko- i długoterminowymi problemami zdrowotnymi, od bólów i zawrotów głowy do chorób układu oddechowego i uszkodzenia wątroby. Wykazuje się również ich związek z niektórymi rodzajami raka. Powinniśmy, zatem szukać farb do wnętrz o niskim lub zerowym poziomie lotnych związków organicznych. Ponieważ farby zewnętrzne nie spełniają tych samych wymagań, co do niskiego poziomu LZO, nie powinny być stosowane w pomieszczeniach.

Istnieje jeszcze jedna opcja, z której nie wszyscy zdają sobie sprawę. To farby opracowane do stosowania zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Farby hybrydowe wewnętrzne i zewnętrzne nie są jednak jeszcze powszechnym rozwiązaniem.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *